Vergoedingen

De diëtist wordt voor 3 uur per jaar vergoed vanuit de
basisverzekering. Dit betekent dat u minimaal 4-6 consulten vergoed
krijgt. Houd hierbij rekening met het eigen risico van uw zorgverzekering.
Bent u aanvullend verzekerd? Dan kunt u tot wel 7 uur vergoeding krijgen voor de diëtist.

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten kosten van het eigen risico!
Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

Contactgegevens

Diëtistenpraktijk Samen Sterk
Telefoon: 085 7500 050
Afspraken wijzigen: afspraken@samen-sterk.com
Overige vragen: admi@samen-sterk.com

Ketenzorg

Voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, astma etc. is dieetadvisering soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden ( ook wel de ketenzorg genoemd). Indien dit het geval is, wordt de factuur betaald door de ketenzorg die dit in uw regio regelt. Uw huisarts en de diëtist zijn ervan op de hoogte of dit ook voor u geldt.
Vergoedingen vanuit de Ketenzorg gaan niet ten kosten van het eigen risico!

Tarieven 

Intake €90 -125 ( 45 min met klant)
Vervolgconsult(en) € 35- 50,- (15 min met klant)
Telefonisch consult Kort € 20-30,- (5-10 min)
Telefonisch consult Lang € 35-50,- (15-20 min)
Korte Email consult € 20-30,- (5-10 min)
Lange Email consult 
€ 35-50,- (15-20 min)
Thuisbezoek € 20-30,-
* Let op: Tarieven kunnen afwijken, afhankelijk van uw zorgverzekering! 

* Intake is inclusief aanmeldkosten

*  Het uitschrijven van een recept, het beantwoorden van vragen via telefoon, Whatsapp of e-mail of het bestellen van producten wordt gerekend als een consult van 15-30 minuten. Afhankelijk van de duur. De tarieven/vergoedingen gelden ook voor online begeleiding!

Niet tijdig afzeggen (<48 uur op werkdagen afzegging) volledige kosten consult zijn voor eigen rekening!

 

 

Behandeltijd:

1. Directe tijd met de diëtist. 

Voedingsanamnese, wegen en meten, vragen beantwoorden etc, U bent hier aanwezig of u bespreekt dit telefonisch.

2. Indirecte tijd: 
  1. Individueel dieetvoorschrift (persoonlijke dagmenu)

  2. Het opstellen van rapportages t.b.v. verwijzers valt hier ook onder.

U bent hier niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.