Privacyverklaring

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Samen Sterk

Diëtistenpraktijk Samen Sterk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van producten en diensten van Diëtistenpraktijk Samen Sterk dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via een bestelling, via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Indien u een product of een dienst heeft gehad via Diëtistenpraktijk Samen Sterk, zullen we u een mailen met onze nieuwsbrief, ongeacht de reden van komst of bestelling. Klant/patiënt kan zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief, door op uitschrijven te klikken onderaan de pagina Het opvolgen van de nieuwsbrief adviezen/tips worden op eigen risico gevolgd. Diëtistenpraktijk Samen Sterk is ook niet aansprakelijk voor de mogelijke schade als gevolg van het volgen van de tips/adviezen.

Daarnaast kunt u ook een email ontvangen met de vraag of uw een review kan achterlaten voor ons over uw behandeling. U bent hier niet verplicht aan mee te doen. Ook heeft u het recht om hier niet op te antwoorden. U mag dan de email als niet verzonden beschouwen.

Uw gegevens worden met uiterste zorg behandeld en niet verkocht aan derden en het zal binnen Diëtistenpraktijk Samen Sterk blijven.

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Samen Sterk heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Diëtistenpraktijk Samen Sterk bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Samen Sterk zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Samen Sterk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Samen Sterk zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Samen Sterk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Samen Sterk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@samen-sterk.com Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Samen Sterk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je vragen of opmerkingen hierover hebt kan je ons mailen naar info@samen-sterk.com

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Samen Sterk kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer 06 40 99 57 97 of info@samen-sterk.com

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

dietist rijssen

Contactgegevens

Diëtistenpraktijk Samen Sterk
Telefoon: 085 7500 050
Afspraken wijzigen: afspraken@samen-sterk.com
Overige vragen: admi@samen-sterk.com